SVERIGE / LANDSTING: Just nu hoppas många läns- och regionföreträdare att partierna i Stockholm och Skåne ska ge besked i regionkommunsfrågan. I Skåne samlar sig moderater och socialdemokrater för att ta ställning och kunna ge grannlänen ett tydligt svar, men motsvarande sker inte Stockholm.  

De politiska diskussionerna om en ny regional geografi hänger i dag på hur politikerna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland ställer sig till att låta fler län ingå i den egna regionen. Eftersom svaren från dessa tre regioner dröjer och den statliga utredarens deadline snabbt närmar sig så har pressen ökat på övriga politiker i hela landet att agera.   Stockholm stad säger ”nej tack” För den som vänder sig direkt till Stockholms stad och ställer frågan om en ny regionindelning så finns inga tveksamheter. – Vi vill inte bilda någon ny storregion, säger Sten Nordin, (m) finansborgarråd i Stockholms stad, med all önskvärd tydlighet. – Men vi samarbetar väldigt gärna med alla åt alla håll. Och det vet våra grannar, inte minst genom vårt engagemang inom exempelvis Mälardalsrådet. Så varför tar ni då inte steget fullt ut och ger besked? – Frågan ligger ytterst sett inte på vårt bord. Det är landstingets sak att ta ställning och lämna in en ansökan. Sedan har vi heller inte fått något tydligt besked från regionförespråkarna om hur en ny större Stockholmsregion skulle kunna se ut. Det inger ingen trovärdighet.   Har du fått några signaler om att regeringen tänker kliva in och tvinga er stockholmare att ta ställning? – Jag har svårt att se att regeringen skulle välja att gå så långt. Det gör nog klokt i att tänka till både en och två gånger innan de gör en sådan sak. Men kan vi förvänta oss ett samlat svar i regionfrågan från stockholmarna eller kommer ni att förbli tysta? – Vi kan nog komma till ett läge där vi tvingas yttra oss. Men som jag sa innan så ser vi för vår del inte att en ny regionkommun skulle göra situationen enklare för oss. Och då kan jag inte heller förespråka en sådan lösning. Sten Nordin berättar också att intresset för den här frågan är lika lågt i kranskommunerna runt Stockholm.   Landstinget i en rävsax Torbjörn Rosdahl (m), landstingsråd i Stockholms läns landsting säger att han sitter i en liknande sits som sin partikollega Sten Nordin. Han har svårt att se några direkta fördelar med en regionförstoring, men menar att ingenting är klart ännu. – När någon frågar mig hur jag vill ha det så låser sig tankarna. För mig är frågan långt större än enbart en angelägenhet för vårt landsting. Man skulle kunna säga att det hela handlar om hur stor staten i staten ska tillåtas vara, oavsett vilken regering vi har.   Sten Nordin menar att som situationen är i dag så finns ingen kommun eller kommunpolitiker i Stockholm som vill se ett starkare landsting. Dessutom, om landstinget ska kliva fram och aktivt jobba för en ny regionbildning, måste man åtminstone ha den största kommunen – Stockholm – med sig och det har man inte i dag. Slutligen har Storstockholm ett oerhört vitt och spretigt samarbete som gör det svårt att peka ut en given gräns för en ny regionkommun. – Ta till exempel vårt samarbete kring kollektivtrafiken, som sträcker sig från Gävle i norr till Linköping i söder och Örebro i väst. Där täcker vi visserligen in de flesta samarbeten, både kring den regionala planeringen och hälso- och sjukvården,  men då täcker vi in en allt för stor del av den svenska befolkningen, säger han. Samtidigt tycker han att man lätt glömmer bort att Stockholms läns landsting redan i dagsläget, genom sitt regionala planeringsuppdrag, har drag av en regionkommun. Så vad ska till om det låsta läget skulle rubbas? – Jag ser bara två alternativ, båda lika osannolika och båda rör kranskommunerna runt Stockholm. Antingen skulle våra 26 kommuner slås samman till fyra större kommuner eller så skulle länsgränserna runt Stockholm och i grannlänen luckras upp så att det inte längre blev tal om att hela län skulle fogas samman. I båda fallen skulle en sådan omstrukturering öppna för nya allianser och något nytt skulle kunna hända. Som det är nu så bevakar alla sina revir. Men som sagt, detta kommer aldrig att hända!   Så vad tror du händer i regionkommunsfrågan i Stockholm – Mitt tips är att regeringen indirekt kommer att överge regionfrågan och på så vis hamnar aldrig Stockholm i en sits  

där vi tvingas ta ställning. Se bara på hur regeringen hanterade Gotlands och Hallands ansökningar. Bara det faktum att de släpptes igenom säger mig att man i praktiken övergett hela frågan.   Stockholms socialdemokrater vill öppna länet Både Nordin och Rosdahl tillhör moderaterna – ett parti som aldrig kämpat för att få igenom en ny regionreform. Deras politiska motståndare, socialdemokraterna, öppnar däremot dörren på glänt. Riksdagsledamot Bjön von Sydow (s), riksdagsledamot för socialdemokraterna, sa så sent som 10 februari i riksdagen att socialdemokraterna i hela Stockholms län nu är för en större regionkommun i Stockholm-Mälardalen. Hans krav var att Stockholms län skulle öppna sig för åtminstone Sörmland, Västmanland och Uppsala län. Angränsande kommuner och län är också inbjudna. Skälet till att han vill vidga gränserna är att han anser att Stockholm tappar i konkurrenskraft jämfört med andra storstadsregioner i Europa och övriga världen, på grund av bristande politiskt ledarskap. Enligt von Sydow håller Stockholm till och med på att tappa initiativkraften inom landet.   Besked på väg i Skåne I Skåne har samtliga partier som ambition att ge besked i regionkommunsfrågan. Både moderater och socialdemokrater tycker att det är besvärande att de dröjt så länge då övriga partier varit snabbare med att ta ställning. – Vi räknar med att bli klara i maj då vi har vår stämma, säger Pia Kinhult, moderat regionråd i Skåne och ordförande i regionstyrelsen.   Gruppledaren för socialdemokraterna, Rickard Larsson, säger att hans parti är inne i samma process. – Min bedömning är att vi nog ska komma fram till ett gemensamt ställningstagande i mitt parti i maj – juni, säger han. Han har också en förhoppning om att partierna över blockgränserna ska kunna ge ett samlat svar till grannlän som knackat på dörren. – Det finns ju i botten en sydsvensk logik som grundar sig på ett långvarigt brett samarbete inom framförallt kollektivtrafiken och sjukvården. Och den sydsvenska logiken måste bevaras. Sedan är det en annan sak hur gränserna ska dras och inom vilka tidsramar som en eventuell förändring av gränserna ska ske, säger han.   Larsson berättar att de skånska socialdemokraterna en gång i tiden ställde sig positiva till Ansvarskommitténs förslag. – De ritade visserligen aldrig några nya länskartor men det skulle ju gå lite på tvärs om vårt parti nu skulle slå ifrån sig frågan och stänga dörrarna norröver. Just nu har Folkpartiet, Centern och Miljöpartiet i Skåne ställs sig positiva till att öppna upp Skånes region för grannlänen.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar