SVERIGE / REGIONER: Regionala skillnader är naturligt, men regional obalans är ett problem. Kommunerna har en viktig uppgift i att skapa bra jordmån för eldsjälar och entreprenörer.  

Vikten av ökat samarbete mellan kommuner och näringsliv var ett av flera teman när chefsekonomerna från några av storbankerna spådde framtiden under en debatt vid Kommekmässan i Malmö.
 
– Olika befolkningsstruktur med väldigt många äldre i vissa kommuner ställer till bekymmer och skapar regional obalans, konstaterade Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson.
För att vända utvecklingen behöver kommunerna skapa så goda förutsättningar som möjligt för företag, både nystartade lokala och de som kan vara intresserade av att flytta till orten.
– I det läget är det inte minst viktigt att satsa på skolan, framhöll Cecilia Hermansson.
Skolans nyckelroll kom upp vid flera tillfällen när ekonomerna siade om framtiden.  
– En viktig lärdom från 1990-talet är att skolan fick mycket stryk och mindre resurser. Vi får inte hamna i ett läge som gör att ytterligare generationer blir märkta, sa LO:s chefsekonom Lena Westerlund.
 
Utgå från det värsta
För att undvika nedskärningar i den kommunala servicen och dämpa arbetslösheten hade Westerlund gärna sett att kommuner och landsting fått mer pengar i statliga bidrag. Hon efterlyste också en jämnare spridning av både statsbidrag och skatteintäkter för att underlätta kommunernas planering.
Mats Kinnwall, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting med en bakgrund i bankvärlden, rådde
kommunalekonomerna att hellre utgå från att det blir sämre, än från att konjunkturen är på väg upp.
– Annars blir det problem om det går ner mer än man räknat med. Jag tror inte vi ska lita på att staten kommer in efteråt och täpper igen hålen.
Att kommunsektorn inte drabbats hårdare än den har gjort ansåg han till stor del beror på att kommunerna tagit krisprognoserna på allvar och hållit hårt i plånboken.
 
Välfärden kärnfråga
Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (KD) hävdade i sitt inledningsanförande på mässan, att regeringen försvarat välfärdens kärna under den gångna mandatperioden. Under en debatt lite senare med de rödgrönas finansministerkandidat Thomas Östros (S) fick han mothugg.
– Staten har inte tagit sitt ansvar gentemot kommunsektorn. Det finns inget utrymme för skattesänkningar om vi ska upprätthålla servicen på era områden, sa Thomas Östros och riktade sig till åhörarna.
Mats Odell framhöll att regeringen stoppat det finansiella blodflödet och fått kreditgivningen att fungera. Oppositionen tar inte sitt ansvar, upprepade han flera gånger i sina inlägg.
– Oberoende av vad vi säger har Östros tolv miljarder mer till kommunerna. Han behöver inte ens skicka ut ett pressmeddelande. Det är en oansvarig politik – den stämmer inte med god hushållning.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält
Lämna en kommentar