Småland öppnar i Shanghai

I Bryssel duggar svenska regioners kontor tätt men i Kina var det Småland som i augusti blev första svenska region att öppna en egen representation.

Svensk export till Kina ökade förra året med 33 procent och smålänningarna vill ge sina företag chansen att vara med. Kontoret hamnade därför i Kinas största stad, Shanghai, som också är Asiens näst största affärscentrum (efter Tokyo). Över 40 av regionens företag har redan hört av sig för att få assistans.

Det är regionförbunden för södra Småland samt för Kalmar län som tillsammans med Linnéuniversitetet står för satsningen.

Länsstyrelserna lanserar fler e-tjänster

Länsstyrelserna fortsätter att bygga ut sitt batteri av e-tjänster. Sedan förra veckan kan nätet även användas för att söka tillstånd att strö ut aska efter en avliden person, eller för att starta verksamhet med djur. Under hösten kommer fler tjänster att lanseras, meddelar Lenny Lämber, stabschef på länsstyrelsen i Västra Götaland och en av de ansvariga för länsstyrelsernas gemensamma utveckling av e-tjänster.

Lenny Lämber

– Vi vill göra kontakten med länsstyrelserna så enkel och snabb som möjligt för både privatpersoner och företag, säger han.

Varje år hanterar länsstyrelsen omkring 600000 ärenden. Med fler e-tjänster kan handläggningen av ett ärende påbörjas snabbare och på så vis blir beslutsprocessen kortare.

– Tjänsterna är desamma oavsett vilken länsstyrelse man tillhör, säger Lenny Lämber.

Regionalt Kulturarv i ny samarbetsform

Riksantikvarieämbetet, Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län har inlett ett nytt samarbete som syftar till att bidra med utveckling av det regionala kulturarvet. En viktig uppgift är att synliggöra kulturarvs- och kulturmiljöfrågor i kulturplanerna och bidra med samverkan mellan olika parter för att stärka den regionala tillväxten och att utveckla regionens kreativa näringar.

Kommek i Malmö

Kommek inleddes med ett seminarium om den” regionala röran” därMats Sjöstrand, Chris Heister, Johnny Magnusson, Håkan Sörman och Christine Axelsson diskuterade hur de ser på frågan kring storregioner och samspelet mellan de nya regionerna och kommuner, stat och näringsliv. Någon större röra tycktes det dock inte röra sig om utan snarare om ett gott samarbete mellan inblandade aktörer. Regionaliseringen som organisationsform kändes lika aktuell som jultomten på midsommarafton. Däremot så var man rörande överens om att de regionala förutsättningarna är olika för olika delar av landet och därmed också vilka aktörer som man samspelade med. Något som de inblandade tycktes vara nöjda med. För tillfället.

Lämna en kommentar