GLOBALT: OECD-rapporten om Småland-Blekinge går rakt på sak: "Det saknas en ledare för den regionala utvecklingen. De många aktörer som finns saknar mandat och budget och är dessutom mer intresserade av lokal utveckling än regional."

Stockholm har gjort det. Värmland har gjort det. Nu är det Småland som har tagit Blekinge, Öland och Gotland med sig för att beställa fram en OECD-rapport om regionen och dess potential. Idén är att internationella experter ska kunna berätta något som de lokala och regionala aktörerna inte själva förstått. – Det är sällan vi fått ut så mycket för 2 Mkr, säger Harald Hjalmarsson, ordförande för Kalmar läns regionförbund och kommunalråd i Västervik.

– Drivkraften för oss var att någon skulle se på oss med nya ögon. Och det blev verkligen behållningen också. De trycker på saker som vi inte ens ser, säger Peter Hogla, regiondirektör för regionen södra Småland. Som exempel nämner Hogla naturen som tillgång. Hjalmarsson nämner missen att utnyttja utlandsfödda höga utbildning. Många kockar och liten soppa båda ger rapportörerna rätt i beskrivningen av problem med regional utveckling.

– Vi har 12 aktörer i tre län i Småland-Blekinge. Vi har betydligt mindre budget än Norrland (17 Mkr i statliga bidrag mot 119 Mkr för Norrland, 750 Mkr i EU-bidrag mot Norrlands 6 mdr) men förväntas göra lika mycket. Det gör oss väldigt beroende av lokala pengar, förklarar Hogla. – Vi har inga rutiner för samverkan. Och logiskt nog hittar man ofta flaskhalsar just längs länsgränserna, bidrar Hjalmarson. Håkan Brynielsson, regiondirektör i Kalmar läns regionförbund, framhåller att en OECD-rapport också underlättar att kommunicera om regionen. – Annie Lööf, näringsminister, relaterade till studien i sitt anförande i Mönsterås, redan dagen före studien antogs i Paris. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd nämnde OECD:s påpekande om behovet av bättre öst-västliga förbindelser i sitt anförande på Näringsdepartementets dag, säger han.

Saknar Smålandsbana

Kanske är ändå infrastrukturen det största problemet. Detta lyftes fram av OECD-rapportörerna vid en konferens i Ronneby. – Min största överraskning var hur lång tid det tar att komma hit från en plats som inte ens ligger långt bort, sade José Enrique Garcilazo, som ingått i OECD-gruppen av utredare.

Just dessa påpekanden betraktar Håkan Brynielsson som ett av de viktigaste inslagen: – Vi kan nu påtala, inte minst för regeringen, att OECD delar vår uppfattning om att efterkrigstidens politik har gynnat ett västligt transportnät och negligerat de mer östliga delarna av Sverige. Vi kan också visa att begränsningarna i infrastrukturen minskar våra möjligheter att dra fördel av läget nära Europa.

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Ylva Nilsson

Lämna en kommentar