NORGE: Norska småkommuner är vinnare när fylkesmännen fördelar statliga pengar till kommunala utvecklingsprojekt. Fördelningen är oerhört skev, säger Geir Vindsand på NIVI-Analyse, som just lämnat en kritisk rapport om bidragssystemet till norska regeringen.

Över hälften av de 430 norska kommunerna har färre än 5000 invånare. Ändå var det just där som en stor del hamnade av den halva miljard i särskilda utvecklingspengar, som fylkesmännen (landshövdingarna) fick fördela under åren 2005-2009.

Medan kommunerna i Sør Tröndelög delade på 60 miljoner kronor, fick kommunerna i Oslo/Akershus bara 7 miljoner.

– Småkommunerna har mycket mer pengar att disponera i jämförelse med storstäderna, trots att behoven av kommunal förnyelse och utveckling är väl så stora i storstads- och tillväxtregionerna. Systemet har en våldsam distriktsprofil, säger Geir Vinsand.

  Saknar prioritering

Geir Vinsand och hans kollegor på analysföretaget NIVI har granskat systemet på regeringens uppdrag. I den rapport som Kommun- och regionaldepartementet nyligen offentliggjorde pekar de på en rad brister:

* Det måste till en tydligare inriktning av projekten. Departementet och fylkesmännen måste prioritera bättre. I dag har 80 procent av projekten kvalitetsutveckling och effektivisering som tema, men bakom de rubrikerna kan döljas lite vad som helst.

* Pengarna bör i högre grad än i dag användas till projekt som går över kommungränserna. Visserligen går cirka 60 procent av medlen till interkommunala projekt, men i många

fall handlar det om utredningar. Utvärderarna vill se mer handling för pengarna. * Av de nästan 400 projekt som handlar om utveckling av IKT (informations- och kommunikationsteknik) syftar alldeles för få till breda regionala lösningar. Mer regionalt samarbete kring IKT behövs, inte minst då kommunerna snart får ett större ansvar för sjukvården. Geir Vinsand anser att ett ökat samarbete över kommungränserna är nödvändigt inom en rad områden, eftersom det för närvarande inte finns en politisk majoritet för en strukturell reform med målet att kraftigt minska antalet kommuner.

– Kommunerna har för stora uppgifter i förhållande till sin storlek, kompetens och sina resurser, säger han.

Trots sina kritiska synpunkter på hur pengarna fördelas anser Geir Vinsand och hans medarbetare att fylkesmännen även i fortsättningen bör ha rollen att driva på förnyelsen i kommunerna.

  Flest projekt i Nordland

De totalt 560 miljoner kronor som fylkesmännen fördelade 2005-2009 räckte till sammanlagt 2073 förnyelse- och utvecklingsprojekt. Nordland var med sina 213 projekt det fylke som hade flest projekt. Assisterande fylkesman Ola Bjerkaas tycker att pengarna har gett resultat, inte minst de 

 

många projekt som haft som mål att stärka samarbetet över kommungränserna

– Här i Nordland har vi 44 kommuner och av dem har nästan hälften under 2000 invånare. De kan inte ha tillräcklig kompetens själva inom alla områden och det är nödvändigt med interkommunala lösningar, säger han. 

 

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden:Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar