SVERIGE / REGION: Förmågan att matcha lediga jobb med arbetssökande har blivit sämre och regionala skillnader i ekonomisk utveckling är ett resultat av det lokala företagsklimatet. Det anser Svenskt Näringsliv. – Förklaringen ger inte hela bilden, säger Dick Jansson, VD på Handelskammaren Mittsverige.  

Med titeln ”Mismatch” slår Svenskt Näringsliv, i sin första konjunkturprognos för 2011, fast att det brister en hel del i förmågan att matcha rätt kompetens med lediga jobb.   Oförmågan beror inte bara på konjunkturen, utan lika ofta på det lokala företagsklimatet. Är företagsklimatet bra så startar fler nya företag och därmed skapas fler nya jobb. Befintliga företag investerar mer i sina verksamheter. ”Då skapas ett större spektrum av lediga jobb som också förbättrar matchningen på arbetsmarknaden. Arbetssökande hittar lättare ett jobb som matchar deras kompetens och fler i befolkningen kommer ha arbetslivserfarenhet och därmed vara anställningsbara.” skriver Svensk Näringsliv i rapporten.   Motvind i Mittsverige ”Mismatchen” på arbetsmarknaden bromsar konjunkturuppgången och antalet arbetslösa är fortsatt högt, trots stora rekryteringsbehov. Jämtlands län är ett exempel där Svenskt Näringsliv spår att återhämtningen i ekonomin går långsammare, eftersom flera industriföretag har försvunnit under lågkonjunkturen. Västernorrland är en annan region i motvind. – Företagsklimatet behöver bli bättre, men att bara ha det som förklaring är att göra det för lätt för sig, säger Dick Jansson, VD på Handelskammaren Mittsverige. Mycket handlar i stället om hur företagsstrukturen ser ut, säger han. I Västernorrland finns mycket tung basindustri, som inte påverkats särskilt mycket av finanskrisen, men som heller inte har samma grad av återhämtning som andra branscher. – Vi låg en bit efter i konjunkturcykeln då och vi ligger efter nu, konstaterar Dick Jansson. Enligt handelskammaren behövs det en mer utbyggd infrastruktur för att få fart på näringslivet i Västernorrland. Utbyggnaden av E4 är positiv, men för att få riktigt effektiva transporter av både människor och gods behövs en bättre och snabbare järnvägsförbindelse med Stockholm.   Universitetet motor De regioner där matchningen på arbetsmarknaden fungerar bäst är, enligt Svenskt Näringsliv, Dalarna, Halland, Jönköping, Skåne, Uppsala och Västerbotten. Anders Almberg, näringslivsstrateg på Region Västerbotten, framhåller Umeå och Skellefteå som motorer i regionen. – Vi har en fungerande dialog mellan våra två största kommuner och företagsklimatet i regionen är gott. Universitetet är oerhört viktigt både för utvecklingen av företag och av innovationer. Det fungerar också som balansfaktor när konjunkturen pekar nedåt, säger Anders Almberg. Västerbotten har dragit fördel av att LKAB klarade sig ganska bra under finanskrisen. Därmed överlevde de flesta underleverantörer. Andra branscher, som påverkades mer av finanskrisen, hade god hjälp av den företagsakut som organisationen Företagarna skapade, med hjälp av bland annat Almi. – Det fanns en god beredskap för att möta de företag som var på väg att lägga ner, säger Anders Almberg.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar