SVERIGE / SAMHÄLLSPLANERING: En av de absolut största flaskhalsarna i jakten på en hållbarare transportinfrastruktur är de långsamma planeringsprocesserna. Frågan togs upp under en av sessionerna (nr 15 av sammanlagt 73 stycken!) med rubriken ”Den goda staden – nästa steg” av årets största forum för transportpolitik som hölls den 13 – 14 januari i Linköping under temat Transportforum 2010.
För att påskynda planeringsprocesserna så kunde Bengt Andersson från WSP Analys & Strategi peka ut ett antal faktorer som man tillsammans med KTH:s enhet för samhällsplanering funnit avgörande: Det behövs en ökad samordning både mellan inblandade aktörer för att klara resursbristerna och mellan lagar och regelverk och andra styrande underlag så som exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar för att inte hamna i återvändsgränder. Olika infrastrukturprojekt skulle även må väl av en tydligare regional styrning och att det finns fler alternativa finansieringsformer utöver de statliga anslagen. Slutligen pekar Andersson på behovet av att använda fler metoder för att få till en strukturerad dialog.
 
Läs mer under: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar