EU: Framtidens transportsystem måste i sin helhet utformas på helt andra grunder än i dag. Det menar EU-kommissionen som innan sommaruppehållet presenterade en transportvision för år 2020 i form av en Grönbok. Behovet av ett radikalt annorlunda grepp bottnar i att kommissionen ser stora framtida utmaningar inom minst sex områden: åldrande befolkning, större rörlighet över gränserna, ökad pendling på arbetsmarknaden, ökande miljöförstöring, sinande energikällor, växande befolkning i storstäderna liksom en motsvarande befolkningsminskning på landsbygden samt till sist: globaliseringen.
Den väg som EU-kommissionen pekar på handlar om snabbare transporter som i högre grad styrs av resenärernas behov och av godsflöden. Ny teknik behövs också för att kapa energikostnaderna, länka samman behov och utveckla nya transportsätt.
Grönboken kan kommenteras fram till och med 30 september. Först därefter under våren 2010 kommer EU-kommissionen med sina förslag presenterade i en så kallad Vitbok- med inte bara idéer utan konkreta lagförslag.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar