FINLAND: – Tyvärr finns en politisk attityd bland de styrande politikerna i Åbo att det är bara de själva som kommer med kloka lösningar. Det förhållningssättet är inte bra för samarbetet, säger Timo Kvist, borgmästare i Nådendals stad utanför Åbo kommun. Aleksi Randell, kommunstyrelsens ordförande i Åbo kontrar: – Vi här i Åbo tycker nog att grannkommunerna bara är intresserade av samarbete när det gynnar dem själva.  

Framgångsrika regioner kan ofta stoltsera med ett gott samarbete. Men om parterna i en region inte ser samma saker, eller vill olika mycket så blir de goda ambitionerna om utökat samarbete lätt politiska floskler utan egentligt innehåll. Nådendal stad i landskapet Egentliga Finland har storkommunen Åbo som granne. Där upplever man att vissa avgörande skäl till det tröga samarbetet är svåra att komma åt. De är nämligen inte politiskt korrekta.
 
Flyttströmmar åt ”fel” håll
Åbo kommun är en av de storstäder som den finska regeringen ser som en strategisk motor för hela regionens utveckling. Därför uppmuntras Åbo i likhet med andra storstäder som Tammerfors och Jyväskylä till nya samarbetsformer med kringliggande kranskommuner. Bekymret är bara att kommunsamarbetet i landskapet Egentliga Finland har gått lite i stå. Man kommer helt enkelt inte vidare.
– Man glömmer lätt bort att vi har en annorlunda situation än många andra storkommuner, säger Timo Kvist.
På andra platser finns en tydlig flyttström från de små kommunerna in mot storkommunen, menar han. Då är problematiken liksom lösningen lättare att acceptera – det är storkommunens behov som först måste mötas.
– I vårt fall flyttar folket åt fel håll, från Åbo ut till kranskommmunerna och då blir hela problembilden mer komplex. Anledningen är de korta avstånden. Pendling är inga problem, säger han och tillägger.
– Men då är det inte självklart vem som får vinstlotten och vem hamnar med jokern.
Timo Kvist menar att man samtidigt inte får glömma bort att det redan finns ett väl utvecklat samarbete långt tillbaka mellan Åbo och kranskommunerna, exempelvis kring vattenrening som försörjer hela regionen med dricksvatten.
 
Svalt politiskt klimat
Däremot är det sämre ställt på tjänsteområdet. Det har helt enkelt inte funnits ett behov och dessutom pågår
en rad andra processer parallellt som tar tid, menar Kvist. Men det finns också en annan sida av myntet, nämligen politiken.
– Många i småkommuner upplever en attityd från ledningen i Åbo. Man ofta känner att det är bara deras lösningar som är kloka. Jag tror att just nu det finns inga kommuner som överhuvudtaget kunde tänka sig gå samman med Åbo. Det talar sitt tydliga språk.
Kvist berättar att många mindre kommuner också backar inför Åbo eftersom man upplever deras politiska processer som krångliga och att ekonomin dessutom inte så bra.

Är det verkligen så här det ligger till?
– Det kan jag inte helt gå i god för. Men det räcker med att folket ute i småkommunerna faktiskt känner så här för att inse att något måste göras, säger han.
 
Tycker man gör sitt
I Åbo känner man inte alls igen bilden. Aleksi Randell, kommunstyrelsens ordförande, tycker att man har gjort allt vad man kan för att driva det gemensamma samarbetet framåt.
– Vi har lagt fram många förslag till att utveckla samarbetet mellan Åbo och grannkommunerna. Resultaten har varit ganska små tyvärr! Vi tycker här i Åbo att grannkommunerna är villiga att samarbeta bara när de kan få någon nytta av processen. De är inte alls intresserade av konstruktiva åtgärder som kan ge Åbo stad och hela regionen mera livskraft. De ser lite för mycket till sin egen fördel, säger han, och tillägger:
– Vi måste hela tiden minnas, att om det går fint i Åbo, går det också bra i hela regionen. Tvärtom funkar det inte.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar