SVERIGE / KINA: En anda av innovation, det är vad svenskarna vill förmedla till kineserna i Shanghai nästa år. – Men den andan är frukten av en strävan efter att hela tiden söker lösningar som ska tjäna hela samhällets utveckling. Den sanningen vill vi också trycka på, säger Annika Rembe, ansvarig för den svenska paviljongen med titeln general.  

Utöver temat ”Spirit of innovation” har den svenska paviljongen byggts upp kring ledorden innovation, hållbarhet och kommunikation.
– Vår avsikt har hela tiden varit att forma en berättelse kring samspelet mellan naturen, människan och staden, som besökarna får del av. Vi vill visa besökaren hur viktiga kommunikationerna är för få till ett öppet och harmoniskt samhälle som i sig är förutsättningen för en hållbar utveckling, säger hon.
 
En viktig inspirationskälla till utformningen av paviljongen har enligt henne varit den nationella satsningen hemma i Sverige på konceptet SymbioCity som bäst kan beskrivas som ett försök från industrin, myndighetsvärlden och näringslivet att marknadsföra ett helhetsgrepp inom samhällsplanering. Här nämns bland annat 7 områden (se faktaruta) som alla måste länkas ihop i ett fungerande system om en stad ska bli hållbar.
 
Både hårt och mjukt
Är inte risken stor för att ni mest kommer förknippas med en rad tekniska lösningar?
– Njae, det tror jag inte. I SymbioCity finns ju både ekonomiska, de ekologiska och de sociala dimensionerna med. Se exempelvis på Hammarby sjöstad i Stockholm, där är ju helheten inbyggd så att säga i arkitekturen. Dessutom finns i paviljongen så många andra inslag där vi trycker både på individens möjligheter och vikten av samverkan och tilltro mellan parterna.

Vilka förväntas besöka den svenska paviljongen?
– Eftersom EXPO 2010 denna gången ligger i Kina så det är nog ingen vild gissning att över 95 procent är kineser. Å andra sidan är det ju med kineserna vi vill vidareutveckla våra redan goda kontakter.
 
Anpassade budskap
Hur ska ni möta kineserna och deras intressen på deras hemmaplan?
– Vi kommer som jag sa ha berättelser om Sverige men anpassade dels till beslutsfattare, dels unga som bor i storstan samt barnfamiljer. Bland annat kommer de på olika sätt att få del av vilka utmaningar vi stått inför genom historien och hur vi löst dem, vilka innovationer vi utvecklat utmed vägen och vilka förutsättningar i det svenska samhället som vi satt störst värde på för att klara resan mot ett hållbart samhälle, säger hon.

 
Länk till den svenska utställningen:  
 
Länk till SymbioCity:  
 
Fakta:
SymbiCity – de sju blocken: landskapsplanering: avfallshantering, arkitektur, stadens funktioner, energi, trafik och transport, vattenförsörjning och renhållning
för att föra samman dessa block krävs samarbete mellan privata och offentliga aktörer
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar