NORDEN: Valet till EU-parlamentet gav inte EU-anhängarna i något nordiskt land extra vind i seglen. Snarare blev det skeptikerna som drog det längsta strået i både Sverige och Finland. Det svenska Piratpartiet och finska Sannfinländarna fick mest uppmärksamhet. Från danskt håll påpekade flera av de ledande partiernas toppkandidater att EU måste sätta gränser för sin utvidgning. Det blev en tydlig signal för alla danskar att EU-skeptikerna även finns på den borgliga kanten, inte bara inom oppositionen. Men valet innebar ändå en stor framgång för Socialistisk Folkeparti och Dansk Folkeparti, som båda är klart skeptiska till EU.
Samtidigt har den nya Östersjöstrategin placerat de nordiska länderna i blickfånget. De beslut som fattas med koppling till strategin och som omgående kommer omsättas i praktisk politik kan få stor betydelse för hur man inom EU kommer tolka de nya politiska begreppen territoriellt samverkan och flernivåstyrning – centrala och strategiskt avgörande för hur den kommande sammanhållningspolitikens ska utformas.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar