STAD – LAND: Det är en avgörande skillnad mellan att försöka förhindra en fortsatt avfolkning och att aktivt arbeta för att fler ska välja att bo på landsbygden. Det var en av de punkter som man slog fast under årets landsbygdsriksdag i Sunne. Samtidigt passade man på att lansera begreppet ”påfolkning” som är mycket mer positivt laddat än avbefolkning.
Genom 22 länsvisa grupparbeten, så kallade framtidsverkstäder, så kom man också under landsbygdsriksdagen fram till att landsbygden har framtiden för sig, inte minst på grund av de växande kostnaderna för energi, klimat och miljö förstöringen och behovet av nya sätt att producera och konsumera livsmedel. I alla dessa frågor kommer stad och landsbygden ha ett växande behov av varandra för att klara framtida utmaningar. Detta kom också upp i framtidssoffan där bland annat forskaren och professorn Per Berg från Sveriges Lantbruksuniversitet som menade att hållbara städer måste bestå av sammanhållna stad – land områden för att klara människornas alla olika behov.   
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar