SVERIGE / REGION: Antalet hotellsängar i Dalarna ska ökas med en hel fjärdedel bara de närmaste åren, då turistnäringen storsatsar på skidanläggningar i regioner. Men det kräver samtidigt att aktörerna i regionen utvecklar ett helt nytt sätt att arbeta med sin samhällsplanering. Svaret finns i "Fjällpaket Dalarna".  

Under de närmaste 10 åren vill turistföretagen i Dalafjällen bygga ut med 27 000 nya bäddar. Då ska man komma ihåg att fjällen redan i dag erbjuder över 100 000 bäddar. Tillskottet motsvarar en ökning på mer än 25 procent. Visserligen är turismen stor i Dalarna, men den här expansionstakten finns i dag ingen samlad beredskap för. Därför kom ”Fjällpaket Dalarna” till.
 
Expolsiv expansion
Den svenska fjällturismens koncentration till Dalarna är uppenbar, menar man på Region Dalarna. Ett exempel är att drygt 75 procent av de sammanlagt 900 miljoner som bara i år investeras i skidanläggningar i Sverige hamnar i Dalarna (uppgift SLAO, red. anmärk).
– Den här utmaningen, i kombination med de kommande årens planer, har ställt hela vår planeringsapparat inför oerhörda utmaningar, säger Carlsson.
 
Nytt planeringsgrepp
Fjällpaketet kan kort beskrivas som ett gränsöverskridande samarbete mellan alla parter: från alla kommuner och statliga aktörer till privata byggherrar och den regionala högskolan. I paketet ingår även nya sätt att samarbeta mellan den lokala, regionala och nationella nivån så att alla planeringsprocesser kan kopplas synkroniseras.
– På det sätt som vi nu tänker arbeta är väldigt likt det sätt som vi och andra annars bara valt att göra då det är kris. Här har vi valt att gå åt motsatt håll och ser detta som den självklara modellen, säger han.
– Målet är att vi på det här sättet ska kunna skapa rätt affärsförutsättningar så att näringslivet i sin tur kan utveckla nya affärskoncept.
 
Arbetsintensiv näring
Bland de nya greppen finns exempelvis ett förslag om att arbeta utifrån en trafikslagsövergripande plan som gör det möjligt att förse hela Dalafjällen med trafikförsörjning som kan bli hållbar både utifrån besöksnäringens och miljöns perspektiv.
– Det handlar om att möta kundernas behov av en ”dörr – till – dörr” lösning samtidigt som vi vet att vägnätet, som är mest belastat, inte ensamt klarar av att möta denna massiva ökning av antalet turister. Därför skulle vi bland annat vilja styra över en del av trafiken på järnväg. Inte minst av miljöskäl, säger Carlsson.
Han påpekar att turistnäringen också är speciell i den meningen att den är arbetskraftsintensiv, till skillnad från exempelvis processindustrin.
– Regionens transportsystem måste därför klara av att möta både en växande mängd turister och större andel pendlande sysselsatta.
 
Utmanande situation för turistkommunerna
Kommunerna har också ställts inför en rad stora utmaningar. Det gäller framförallt den förhållandevis lilla kommunen Malung-Sälen med skidorten Sälen som bara har ungefär 500 fasta invånare. Med de stora satsningarna på äventyrsbad, konferensmöjligheter och liknande, så förlängs turistsäsongerna. Detta ökar i sin tur andelen fasta arbetstillfällen och gör att fler flyttar in. På sikt räknar man med ett ökat behov inom barnomsorg och skolor.
 
Men planerna stannar inte där. Enligt Malung-Sälens näringslivschef och destinationsutvecklare Ingemar Kyhlberg så planeras även för en flygplats: "Sälen Trysil Airport". Flygplatsen ska göra det möjligt att paketera hela det svensk-norska fjällområdet som en exportvara.
– Vi valde faktiskt att i sista sekunden ändra formuleringarna i marknadsföringen till att detta fjällområde ska vara en turistisk världsdestination. Det tog en stund innan våra politiker kunde ta orden i sin mun men sedan var de sålda. Men den fråga jag ständigt ställer mig är om vi verkligen är mogna, säger Kyhlberg.
 
Tioårigt försprång
Den här samhällsomvandlingen innebär enligt både Göran Carlsson och Ingemar Kyhlberg att både kommuner och regionala aktörer måste hjälpas åt med att se över allt ifrån de kommunala översiktsplanerna till att hitta smidiga och snabba former för alla de miljöprövningar som väntar runt hörnet. De små företagen kommer också få uppleva ökat tryck på sig att utveckla affärskoncept som kan matcha denna utveckling.
– De här exemplen är bara några axplock för det går knappast att nämna något område som inte berörs, säger Carlsson.
 
Trots att arbetet med Fjällpaketet är förhållande färskt så har det redan fått goda vitsord ifrån högre ort. 
– När vi först mötte Tillväxtverkets generaldirektör och presenterade vårt Fjällpaket så sa hon att om ni klarar detta så är ni tio år före alla andra regioner i Sverige, säger en något stolt chef för Region Dalarna och tillägger:
– Och det ska vi väl klara av!
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar