SVERIGE: De statliga medlen som kallas regionalt investeringsstöd har under 2008 framförallt gått till företag i Norrbotten (68 miljoner), Jämtland (64 miljoner) och Kalmar län (52 miljoner). Det har varit här de största behoven funnits med flest antal mottagare. Sammanlagt betalades 337 miljoner ut i form av investeringsstöd under 2008 men då räknas inte EU-medel med i kalkylen.
När Tillväxtverket nu publicerar sin rapport ”Uppföljning och resultatvärdering av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet” så har man sett att dessa pengar gjort nytta. I jämförelse med en kontrollgrupp så har företag som fått del av dessa medel har klarat sig bättre än företag i motsvarande situation som inte fått detta stöd.
Det regionala investeringsstödet är statens medel för att underlätta etablering och utveckling av företag.
Andra stöd som kompletterar investeringsstödet är stöd till kommersiell service (34 miljoner), sysselsättningsbidrag (20 miljoner) och såddfinansiering (40 miljoner) samt transportbidrag (594 miljoner) och projektfinansiering (900 miljoner) där pengarna främst hamnade i Västernorrland, Dalarna, Västerbotten och Norrbotten.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar