SVERIGE / KOMMUNER: Lokala affärscoacher i Jönköpings län har hittills hjälpt ett par hundra entreprenörer utanför Jönköping att komma igång med sina företag. Förädlingen av innovativa idéer ska förhoppningsvis leda till nya jobb i regionen.  

Science Park-systemet ger stöd åt lokala entreprenörer att utveckla sina affärsidéer. Av de cirka 200 som hittills har fått hjälp bedöms drygt en fjärdedel ha så stor tillväxtpotential att de knutits närmare systemet för ett mer långsiktigt stöd.    – De får på hemmaplan tillgång till en personlig affärscoach, som samtidigt ingår i länets samlade kollegium av affärsutvecklare. Om det behövs specialistkompetens kan vi ordna allt från säljare till juridiska experter, säger verksamhetsledare Lena Johansson.  Regionförbundet är huvudfinansiär, med hjälp av bland annat länsstyrelsen och kommunerna i Jönköpings län. EU stödjer enskilda projekt.   Värnamo, Eksjö, Mullsjö och Tranås är några av de kommuner där coachverksamheten har kommit längst. Där har ett växande antal entreprenörer tagit chansen att presentera sina innovationer och affärsidéer. När idéerna stämt med Science Park-systemets kriterier för innovativt företagande har man tecknat avtal om kontorsplats, personligt kvalificerat affärsstöd och annan professionell uppbackning. – Vi söker entreprenörer med bärkraftiga idéer och tillväxtambitioner. Men vi markerar att det alltid är entreprenören själv som ska vara drivande och själv fatta alla beslut, säger Lena Johansson.   Kreativa miljöer Miljöteknik, design och tillverkning av dataspel hör till de många verksamheter som entreprenörerna dragit i gång. Förutsättning för innovation stärks av att affärsutvecklarna har nära kontakt med kommunernas näringslivskontor, och att dessa och de nya entreprenörernas lokaler ofta ligger i samma byggnad. – Det är när man sitter i kreativa miljöer och kan bolla idéer med andra som nya affärsidéer uppstår, säger Lena Johansson. Science Park-systemet i Jönköpings län drivs som en ideell förening, där länets samtliga kommuner är medlemmar, tillsammans med Högskolan i Jönköping, landstinget och företagarorganisationerna Svenskt Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren. Systemet har utvecklats ur det arbete som organisationen Science Park och Högskolan i Jönköping driver i Jönköping sedan millenniumskiftet. I den parken finns nu cirka 120 företag inom olika kunskapsintensiva branscher.   Tillväxtpengar till forskning Betydelsen av ett ökat samspel mellan forskning och innovationer lyfts fram i en färsk förstudie i Västmanland. En grupp forskare och experter konstaterar att såväl samhället som näringslivet i länet behöver en kombinerad innovations- och forskningsstrategi för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar. I förordet konstaterar de att den politiska viljeinriktningen inom EU alltmer går mot att forskning behöver länkas samman med innovation för att man ska få det resultat man vill ha av forskningen. – Har man uppfattningen att mer forskning leder till ökad tillväxt måste man också se till att tillväxtpengar går till forskning. Forsknings- och innovationskedjan måste byggas ihop, säger Clas Tegerstrand, samordnare för EU-frågor vid Mälardalens Högskola och en av experterna bakom rapporten.   Västmanland har i dag för få utbildade forskare och för små forskningsbudgetar i företagen för att kunna vara en konkurrenskraftig region, menar Clas Tegerstrand. Än dröjer det innan en innovations- och forskningsstrategi kan bli verklighet, men förstudien kommer under de närmaste veckorna att vara underlag för flera diskussioner mellan företrädare för offentlig förvaltning, högskolan och näringslivet i Västmanland.   Läs mer om U2020:   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar