ÖSTERSJÖN: Varför inte låta Östersjöregionen satsa på att bli bäst inom utbildning och forskning, städer och stadsregioners utveckling, samt en gemensam digital agenda? Det ansåg Sydsvenska handelskammarens VD Stephan Müchler, som tog tillfället i akt under Baltic Development Forums årsmöte i Gdansk den 24  – 26 oktober, att peka på vad han anser tre potentiella utvecklingsområden.

En framtida agenda ansåg Müchler kunde vara att Östersjöstrategin breddas till att omfatta all övergripande EU-politik, som i dagsläget inte är huvudfokus. Men oavsett hur länderna runt Östersjön resonerar så fanns en samstämmighet bland talarna om att arbetet med Östersjöstrategin nu är mogen för att gå in i en ny fas.

 

Läs mer: http://www.handelskammaren.com/om-oss/nyheter/nyhet/artikel/ett-vaegskael-i-oestersjoeregionen/

  NRU Norden: Per Holmström  

Lämna en kommentar