ÖSTERSJÖN: I dag pågår ett omfattande samarbete kring bland annat infrastruktur och transporter mellan länderna runt Östersjön. Men på sikt, inte minst under EU:s nästkommande programperiod 2014 – 2020, bör samarbetet mellan regionerna fördjupas. Den slutsatsen drog Baltic Sea-States Subregional Co-operation (BSSSC) på årsmötet den 5 – 7 oktober i år i Szczecin i Polen.

Deltagarna pekade ut behovet av ett tätare erfarenhetsutbyte kring en rad regionala utmaningar. Bland annat nämndes hur stad och landsbygd kan utvecklas gemensamt, hur innovationsarbete kan utvecklas och hur kompetensutvecklingen lokalt och regionalt kan stärkas, samt hur man kan bidra till att inte hamnar i utanförskap.

 

Läs mer: http://www.bdforum.org/baltic-regions-we-cannot-wait/

 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar