ÖSTERSJÖN: Grön teknologi, förnyelsebar energi, hållbart byggande, livsvetenskap och informationsteknologi var några exempel på teman som företagare, forskare och investerare samlades kring den 16 – 17 juni under konferensen Baltic Business Arena. Mötet var riggat för att ge deltagarna maximala förutsättningar för att få till så många möten som möjligt och därmed för att bidra till att nya affärskontakter skapas. Bakom arrangemanget stod Internationella rådet för småföretagande (International Council for Small Business, ICSB) med deltagare från de baltiska länderna, Tyskland, Polen och Ryssland, samt ända nerifrån från Serbien (Belgrad) och Nigeria.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström      

Lämna en kommentar