ÖSTERSJÖN: – Det finns en tydlig önskan från EU-kommissionen att ta med makroregionerna i nästa långsiktiga budgetprocess, från 2014 och framåt. Det sade Anders Lindholm från generaldirektoratet för regionalpolitik, när han sammanfattade Östersjöstrategins första år på seminariet ”One year of Baltic Sea Strategy: Visions, challenges and reality?” på Open Days-dagarna.
Peter Madsen, regionrådsmedlem i Region Sjælland, som efterfrågade andra finansieringsförutsättningar, välkomnade Lindholms besked. Madsen påpekade att Östersjöperspektivet är levande i hans region eftersom hela landsändan har en lång kustlinje. Därför ser han det som naturligt att Region Sjælland tar ett ansvar för att strategin omsätts i praktiken.
Hur det skulle kunna gå till hade Per Frankelius, professor vid Örebro Universitet och knuten till Regionförbundet i Örebro, tankar om. Han föreslog att regionerna runt Östersjön söker upp aktörer och skapar nätverk inom de områden som strategin prioriterar. Regionerna skulle kunna skapa arenor för att skapa förutsättningar för sådana möten, sade Frankelius.
– Utan mötesplatser kan man inte få till co-innovation och offentliga satsningar som kan stötta entreprenörers initiativ, sammanfattade han
Malgorzata Ludwiczek från Brandenburg var inne på samma spår. Hon berättade att West Pomeranian-regionen, som tar över ordförandeskapet under 2011-2012, kommer att lägga kraft på nya sätt att utvärdera strategins effekter. Dessutom ska regionen satsa på att Östersjöregionen på olika sätt ska bidra till EU:s långsiktiga energipolitik.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar