ÖSTERSJÖN: Marko Mihkelson, ordförande i det estniska parlamentets EU-utskott, tycker att man ska lära sig av det nordiska samarbetet Gränshinderforum för att riva gränshindren runt Östersjön. Det förslag lyfte han fram på nytt då Östersjöstrategin diskuterades i Estlands parlament den tredje mars. Vid samma tillfälle sade Anders Lindholm från EU-kommissionen att man 2011 ska införa någon form av stödorgan så att projekt kommer igång, där Europeiska Investeringsbanken eventuellt deltar. Kommissionen har också accepterat att Ryssland bör involveras i strategin men är ännu inte klar över hur. Lindholm sade att arbetet kring Östersjöstrategin nu måste fokusera på ett förverkligande och mindre på administration.   NRU Norden: Jakob Sjövall

Lämna en kommentar