ÖSTERSJÖN: Den sista mars i år lämnade Regionförbundet i Kalmar tillsammans med Regionförbundet i Västerbotten in en gemensam ansökan till Östersjöprogrammet för att kunna finansiera en satsning på en förbättrad flernivåstyrning inom Östersjöstrategin. Ansökan om medel till Involve kan nu inte hanteras inom detta program innan september i år. Samtidigt ska projektet enligt planerna leverera sitt förslag i oktober 2012, då nästkommande reviderade handlingsplan för Östersjöstrategin ska antas. För att klara tidtabellen har de två förbunden ansökt om medel direkt från DG Regio. Enligt direktören Håkan Brynielsson i Kalmar är sannolikheten för att detta inte lyckas av juridiska skäl stor – just på grund av den svaghet som projektet vill komma tillrätta med: en bristande flernivåstyrning inom Östersjöstrategin.   Källa: Nyhetsbrev nr 16, Regionförbundet Kalmar, Håkan Brynielsson   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar