ÖSTERSJÖN: ”Östersjöstrategin riskerar att förbli en papperstiger om styrningen fortsätter att domineras av den nationella nivån.” Den skarpa larmsignalen från Kalmar och Västerbottens regionförbund har fått EU-kommissionen att skräddarsy ett helt nytt uppdrag: Hur åstadkommer man en flernivåstyrning av Östersjöstrategin? Svaret kan bli vägledande för Europas andra makroregioner.

Misslyckande om enbart nationell medverkan

Det var i Tammerfors för drygt ett år sedan som Kalmar och Västerbottens regionförbund upptäckte att de båda hade tröttnat på samma sak, vilket de därför framförde i skarpa ordalag vid en Östersjökonferens. Sverige leder 19 av Östersjöstrategins 80 flaggskeppsprojekt, men 18 av dessa 19 leds från nationell nivå. – När Östersjöstrategin klubbades såg vi rätt fort hur den nationella nivån tog över något som vi i vår region hade arbetat för länge. Men om bara det nationella intresset får styra och erfarenheter från den regionala och lokala nivån inte tas till vara så kommer Östersjöstrategin misslyckas, säger Håkan Brynielsson, regiondirektör vid Kalmar läns regionförbund. Tre veckor efter Tammerforsmötet kom ett brev från EU-kommissionen: Kan ni åta er uppdraget att leda ett projekt för flernivåstyrning? Den oflexibla strukturen i Östersjöstrategin gjorde det visserligen omöjligt att avdela pengar till den slags horisontella uppdrag men eftersom Bryssel ansåg projektet så angeläget har man sedan dess letat fram anslag ur andra lådor. Till hösten 2012 bör projektet kunna starta på allvar.

Leta arbetsmetoder

– Vi tänker oss att hitta goda exempel på flernivåstyrning, utveckla metoder och även en panel, ett slags bollplank där uppläggen kan prövas, förklarar Håkan Brynielsson. Bernt Vedin, strateg för EU- och internationella frågor på Västerbottens läns regionförbund, nämner vattenråden som en möjlig förebild för en flernivåstyrning. De norrländska vattenråden följer inte statliga eller kommunala uppdelningar, utan älvdalarna. Här samsas kommuner, näringsliv, miljöorganisationer, byalag och privatpersoner om att förvalta sina gemensamma vattendrag. Jan Martinsson, projektledare på Kalmar läns regionförbund, ser Kalmarsundskommissionen som ett annat föredöme, även den ett forum för myndigheter, föreningar och näringsliv där man kan arbeta tillsammans med en gemensam fråga, i det fallet kustområdet runt Kalmarsund. – För att förverkliga en önskad utveckling behöver vi få ut budskap till den lokala nivån men vi behöver också få signaler tillbaka, förklarar han.

Vägfinnare för Europa Redan i december äger ett första möte mellan tilltänkta partners i flernivåprojektet med deltagare från Tyskland, Polen, Baltikum, Finland och eventuellt även Norge rum. Nordregio och universitetet i Riga blir akademiska partners. – Vi har också kontakter med Donau-regionen för att kunna sprida resultatet, förklarar Håkan Brynielsson. Utfallet av arbetet emotses med stort intresse från Bryssel. Här försöker man uppmuntra skapandet av fler

 

makroregioner i Europa och har därför arbetat in begreppet i förslaget till kommande strukturfondsprogram. Efter Östersjöregionen är det hittills Donauregionen och Medelhavsunionen som har kommit längst, men även en ”Atlantbåge” (med spanska, franska, irländska och engelska regioner) börjar ta tydlig form. Om Kalmar och Västerbotten kan skapa ramar för en fungerande flernivåstyrning för en så stor och spretig satsning som Östersjöstrategin, kommer den att ge avtryck runt hela Europa. Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden:

Ylva Nilsson

Lämna en kommentar