ÖSTERSJÖREGIONEN: Det finns goda skäl till att inom Östersjöstrategin uppmuntra till bredare samarbeten där exempelvis vänortsnätverk och föreningslivet involveras. Den slutsatsen drog Pauliina Haijanen, ledamot i Regionkommittén och företrädare från Egentliga Finlands landskapsstyrelse, som den 13 april presenterade ett utkast till kommitténs synpunkter kring strategin.
Under mötet som handlade om Europas makroregioner passade kommittén på att påpeka att det pågick 78 så kallade flaggskeppsprojekt runt om i Östersjön då strategin antogs, och att regionerna själva inte i ett enda fall hade en ledande roll. Detta trots att man i strategin poängterar att arbetet ska drivas av regionerna.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar