ÖSTERSJÖN: När EU fattade beslut om den så kallade Östersjöstrategin så följde aldrig några extra pengar med för att förverkliga de bakomliggande ambitionerna. Detta är fortfarande fallet, påminde Danmarks europaminister Nicolai Wammen (S). Hans uppmaning under ministermötet i Bryssel den 16 november var att EU:s medlemsländer runt Östersjön i stället ser till att makroregionens behov och utmaningar inte glöms bort när man tar ställning till den föreslagna utformningen av sammanhållningspolitiken liksom det gemensamma ramverket kring strukturfonderna.

Läs mer: http://www.zealanddenmark.eu/9867   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar