ÖSTERSJÖN: Östersjöstaterna är i stort behov av miljövänliga och logistiskt effektiva transportkedjor. Men en sådan utveckling sker inte av sig självt. Den svenska regionen Västerbotten har därför tagit ett initiativ till att samordna satsningarna mellan 29 parter i fem länder runt Östersjön: Sverige, Finland, Norge, Polen och Tyskland. Den 9 juni beviljades Västerbotten som så kallad leadpartner-medel till satsningen. Avsikten är nu att man gemensamt ska göra den så kallade Bottniska korridoren, som löper i nord-sydlig riktning på både svensk och finsk sida, till ett av norra Europas viktigaste godstransportstråk.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar