NORDEN/ÖSTERSJÖN: 2000 europeiska städer har lovat ännu större utsläppsminskningar än EU:s klimatåtaganden. Stockholm, Helsingfors, Riga och Tallinn har tillsammans utformat handlingsplaner för hur städerna kan nå målen.  

Under den europeiska energieffektivitetsveckan i Bryssel delade de med sig av erfarenheterna. Gränsbrytning var på plats.   EU:s 27 medlemsländer har högtidligt lovat att blockets koldioxidutsläpp ska minska med 20 procent, mellan 1990 och 2020. Fler än 2000 europeiska städer – av dem femtio svenska – har dessutom skrivit på det europeiska borgmästaravtalet Covenant of Mayor, där de lovar att minska utsläppen med minst 20 procent och helst mer, genom ökad energieffektivitet och med satsningar på förnyelsebar energi.   I ett EU-finansierat tvåårigt interregprogram, som kickade igång 2009, utarbetar de fyra huvudstäderna runt Östersjön tillsammans handlingsplaner för klimat och energi (sustainable energy action plan, SEAP). Sådana handlingsplaner ska städerna som skrivit under borgmästaravtalet skicka in till EU-kommissionen, och därefter ska uppföljning ske vartannat år.   Dålig basdata – Vi kan presentera för de andra 2000 städerna som är med i borgmästaravtalet ett exempel på hur man kan jobba. Så här kan man bygga upp en strategi och en koordinering av processer. En annan grupp städer kan göra något annat som kan vara värdefullt för oss, sammanfattade Carl Cederschiöld, tvåfaldigt före detta finansborgarråd i Stockholm, som inledde seminariet i Bryssel.   På seminariet berördes diverse problem, som till exempel dålig basdata. EU:s miljöpolitik tar sin utgångspunkt från basåret 1990. Sverige har statistik av god kvalitet som går längre tillbaka än så. Estland och Lettland, som drabbats av krig och ockupation, har det inte. Det är bättre att komma igång och successivt förbättra statistiken, var budskapet från de nationella experterna. Genom regelbundna möten har de fyra städerna utbytt erfarenheter och idéer om hur man ska jobba med handlingsplanerna. – Det som vi har sysslat med är det bästa beviset för vad EU är bra till. Det är när människor träffas i ett konkret arbete som europeisk integration skapas, sade Carl Cederschiöld.   Kommuner har flera miljöverktyg Borgmästaravtalet visar att många städer vill genomföra energi- och klimatåtgärder. Även om mycket av miljöpolitiken läggs fast på nationell nivå, har kommuner flera verktyg för att förbättra energieffektivitet och miljö:   – Det är svenska kommuner som bestämmer vad som får byggas. Om man medvetet styr mot miljömedvetenhet och energieffektivitet så når man resultat. Det andra verktyget är kollektivtrafiken, man kan få till ett ökat kollektivtrafikåkande vilket ger omedelbara effekter, sade Carl Cederschiöld. Från arbetet i interregprogrammet tycker han att man kan dra två generella slutsatser: Man måste bestämma sig för en vision och inse att det inte handlar om ett projekt utan om olika processer.   – I Stockholm säger vi att vi vill vara fossilfria år 2050. Utifrån den visionen ska vi koordinera ett antal processer för att få dem att verka i samma riktning. Det handlar om lågenergihus, kollektivtrafiksystem, allt ska koordineras för att få sluteffekten, sade han.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Sigrid Melchior

Lämna en kommentar