SVERIGE / STATEN: I Östgötaregionen har initiativet Storstadsprogram för nationell tillväxt, resulterat i en rad olika aktiviteter och projekt som avser stärka integrationen mellan Norrköping och Linköping – en förutsättning för tillväxt och framgång för regionen, enligt Mats Helander vid Regionförbundet Östsam.