FINLAND: Som en av de utpekade stadsregionerna så siktar Borgå kommun högt. Man vill både vara ett centrum i sin egen region, och få en plats i huvudstadsregionens samarbetsdelegation. Avsikten är tydlig: Helsingforsregionen är ett draglok man vill utnyttja och få inflytande över.  

Årsskiftet 2009/2010 närmar sig med stormsteg. För många finska kommuner innebär detta att man upphör som egen kommun och går samman med grannen, eller att man ska förverkliga andra stora förändringar i den egna kommunstrukturen. Men det finns också ett finska kommuner som påverkas endast marginellt av både kommun- och servicereformen och den pågående statliga regionala förvaltningsreformen. Förklaringen är att de dels är tillräckligt stora i sig själva, dels att de ligger tillräckligt nära ännu större tillväxtområden. En av dem är Borgå kommun, granne till den större Helsingforsregionen utmed den finska sydkusten. 
 
Samma syfte – olika skäl
Nu är det inte så att Borgå kommun sitter med armarna i kors eller rullar tummarna, påpekar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.
– Det finns goda skäl till att även vi ska agera aktivt i det här skedet, men av andra anledningar än de som mindre kommuner styrs av, menar stadsdirektören.
 
Ujulas uppfattning är att arbetet med kommun- och servicereformen sker av olika skäl som beror på läget i regionen även om syftet att uppnå en mer effektiv kommunal förvaltning delas av alla. I de regioner där befolkningen minskar, ekonomin krymper och kanske kommunstrukturen är splittrad så finns vanligtvis långtgående målsättningar, och kommunerna är mycket ambitiösa. Man vill nå resultat. Men i regioner där kommunerna växer, fler flyttar in och nya jobb skapas och där befolkningsnivån dessutom ligger långt över reformens gränsvärden (20 000 invånare) så har reformen i en mening marginell betydelse.
– I Borgå har vi närmare 50 000 invånare, så här uppnås alla krav med god marginal, säger Jukka-Pekka Ujula.
 
Arbetsro för ett fåtal
– I vår region har vi inte heller samma beredskap för utökat samarbete som man har i många mer utsatta regioner, säger Jukka-Pekka Ujula.
– Visserligen kommer fyra av regionens tio kommuner att gå samman från årsskiftet 2010, men Borgå kommer inte att delta i den processen. Vi har i stället medvetet undvikit att ta några initiativ till strukturella förändringar för regionen som helhet. Anledningen är att vi vill ge dem all arbetsro de kan få inför sammanslagningen.
– För Borgås räkning har vi valt att inte heller blanda in någon utifrån i reformarbetet.
 
Har egen agenda
Och Borgå har goda skäl att driva sin egen linje. Bland annat har man lagt fast i sin strategi att man ska vara den starka aktören i sitt eget metropolområde. På områden som service och boende planerar man för att staden ska bli nästan dubbelt så stor som i dag, närmare 80 000 invånare.
– Borgå ska inte enbart vara centrum för sin region. Vi vill också vara en aktiv part i Helsingforsregionen som har betydligt större potential och genomslagskraft för att driva utvecklingen i en riktning som också vi kan tjäna på, säger stadsdirektören.
Jukka-Pekka Ujula berättar att man just nu förhandlar för att Borgå ska få in en fot i huvudstadsregionens samarbetsdelegation. För det är i den delegationen som många av Helsingforsregionens utvecklingsfrågor tas.
– Efter årsskiftet kommer vi ha färre kommuner i vår egen region. Då borde vi kunna samarbeta mer effektivt och förhoppningsvis föra fram vår egen regions potential på ett nytt och mer slagkraftigt sätt i Helsingfors, säger han.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar