STORSTÄDER: Är det Linköping/Norrköping som utgör den fjärde storstadsregionen i Sverige eller är det möjligen Helsingborg – Helsingör med närliggande städer som kvalar in på denna hedrande placering?
Frågan väcktes under sommaren av Renée Mohlkert som är chef för Helsingborg Business Region då Sydsvenska Handelskammaren möttes för att diskutera nordvästra Skånes framtid. Till sitt försvar pekade han på att en fast Helsingborg-Helsingörsförbindelse i kombinatinon med ett kommande höghastighetståg skulle göra ett sådant scenario fullt möjligt. Här finns med andra ord också höga ambitioner!
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar