Fler och fler använder digitala medier. För att få statsförvaltningen att möta medborgarna med enklare och mer innovativa e-tjänster har regeringen slagit fast en ny e-förvaltningsstrategi.

Öppnare, enklare, mer innovativ. Se där kännetecken som i fortsättningen ska prägla statens utbud av e-tjänster.

Vi utgår från medborgaren

konstaterade it-minister Anna-Karin Hatt när hon lanserade regeringens nya e-förvaltningsstrategi. Regeringen har stakat ut sin digitala resa. Med en ny e-förvaltningsstrategi vill den visa hur statsförvaltningen ska utveckla sina e-tjänster och lägga grunden för regeringens styrning av sina myndigheter.

– När fler och fler medborgare använder nätet och digitala medier måste myndigheterna finnas där och möta dem, sa Anna-Karin Hatt på den presskonferens som dagarna före jul följdriktigt direktsändes på regeringens egen webb-tv.

Hon räknade upp en rad arenor som regeringen introducerat för att stärka statsförvaltningens samverkan kring digitala tjänster: Användningsforum, Digitaliseringsrådet och E-delegationen hör till de senaste årens tillskott. Nu trappar också Digitaliseringskommissionen upp sitt arbete med att beskriva och analysera it-utvecklingen och rapportera till regeringen.

Digital agenda

Förra året kom den digitala agendan för att samordna regeringens åtgärder på it-området inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillgänglighet, användbarhet, entreprenörskap och innovation.

E-förvaltningsstrategin är en fördjupning av den digitala agendan. Strategin ska ligga till grund för regeringens styrning och statsförvaltningens uppdrag är att underlätta vardagen för medborgare och företagare

framhöll Anna-Karin Hatt. Alla medborgare upplever inte lyckade digitala möten med myndigheterna. Personer med en komplex livssituation får ofta problem då de möter de stuprör som e-tjänsterna alltför ofta är formerade som.

Den e-service som finns har ofta utvecklats ur myndighetens perspektiv. Nu vänder vi på det och utgår från medborgaren.

Stora besparingar

Ett av målen i strategin är att staten ska höja kvaliteten och effektiviteten i den egna förvaltningen. Bland annat hoppas Anna-Karin Hatt att det arbete med e-beställningar som ska komma igång på allvar nästa år ska leda till stora besparingar – regeringens egna beräkningar visar att 3,2 miljarder kronor kan räknas hem på nio år. På samma sätt måste själva IT-driften bli effektivare – i dag kostar den enligt Riksrevisionsverket 15,5 miljarder om året.

– Här finns en stor effektivitetspotential, noterade ministern.

För att få till stånd öppnare, enklare och mer användarvänliga e-tjänster ställer regeringen också sitt hopp till kommuner och landsting. Stora vinster väntar om man lyckas.

Den demografiska utvecklingen är tydlig. Med färre som ska arbeta och försörja fler gäller det att hitta smartare sätt att arbeta.

Smart teknik kan man också minska trycket på miljön, stärka utvecklingen av innovationer och skapa nya jobb, slog Anna-Karin Hatt fast innan webbsändningen var över.

Lämna en kommentar