SVERIGE / REGION: Strategin för ett bättre nationellt innovationsklimat hämtar kraft hos inkubatorer och science parks.  - Vi måste vidga synen på vad innovationer är, säger Åsa Minoz, biträdande projektledare på Näringsdepartementet.  

Näringsdepartementet ska nästa höst lansera en nationell innovationsstrategi. Åsa Minoz, biträdande projektledare för regeringens strategiarbete, ser inkubatorerna och forskningsparkerna som viktiga samtalspartners. Hon träffar regelbundet innovationsföretag vid de många konferenser och möten hon deltar i för att hämta in synpunkter och erfarenheter. – Branschorganisationen SiSP hjälper innovativa företag att växa. För mig är det viktigt att ha en dialog både med SiSP och enskilda företagare. Åsa Minoz pekar på tre motiv till varför det behövs en nationell strategi för ett förbättrat innovationsklimat i Sverige: 1) Globala utmaningar kopplade till hälsa och klimat. 2) Sveriges behov att positionera sig i den globala ekonomin blir allt större, för att landet ska fortsätta vara konkurrenskraftigt. 3) De demografiska utmaningarna ökar i och med att allt färre måste försörja allt fler.   Tjänstesamhället en realitet Utmaningarna gör att diskussionen om begreppet innovationer behöver breddas, menar Åsa Minoz: – Tjänstesamhället är numera en realitet, därför handlar innovationer inte bara om teknik och forskning utan också om nya varor, tjänster, processer och verksamheter. Incitament för FoU och riskkapitalförsörjning är också viktiga komponenter i vårt arbete. Tanken är att innovationsstrategin ska vara långsiktig. Det nationella dokumentet tar sikte på år 2020. – Vad innovation är skiljer sig inte mellan olika landsändar, däremot är ju förutsättningarna olika, till exempel med olika tyngdpunkt på näringslivet och högskolornas inriktning. Det här kommer naturligtvis också att avspeglas i den nationella strategin, säger Åsa Minoz.    Sveriges Innovationsriksdag, som hölls i Kalmar 9-10 maj, blev ett tillfälle för Sveriges inkubatorer och science parks att visa vad de uträttar och kan bidra med till utvecklingen av näringslivet. – Vi ser starka kopplingar mellan våra medlemmars roller som operativa affärsutvecklare, innovationsmiljöer och regionala samverkansnoder, säger Magnus Lundin, VD i SiSP (Swedish Incubators & Science Parks).   Deltagarrekord Över 150 personer från landets innovationssystem deltog i innovationsriksdagen. Bland talarna fanns ordförande för riksdagens näringsutskott Mats Odell (KD), Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet, Vinnovas chefsstrateg Kjell-Håkan Närfelt och Catharina Håkansson Boman, statssekreterare på Näringsdepartementet. – Det var en lyckad årskonferens med fler deltagare än  

någonsin. Utvecklingen i branschen är imponerande och våra medlemmar spelar en allt viktigare roll, både i den regionala och i den nationella utvecklingen, säger Magnus Lundin. De offentliga innovationssystem som inkubatorer och science parks utgör behövs för att få till stånd den utveckling som storföretag och företag i allmänhet inte hinner med, menar Magnus Lundin. Han välkomnar också arbetet med den nationella strategin – både för att den kommer att ge signaler till innovationsföretagen om vilka områden regeringen vill se satsningar inom och som ett dokument för både innovationssystemen och företagen att referera till i kontakt med nya samarbetspartners och kunder. – Alla är glada över att regeringen tar det här greppet, säger Lundin.   Louise Östlund, VD i Kalmar Science Park har också stora förväntningar på den nationella innovationsstrategin. Parken har redan i dag ett starkt stöd av Kalmar kommun, men hon hoppas att strategiarbetet leder till allmänt ökade driftbidrag till innovationssystemen. – Med ett bra ekonomiskt grundstöd kan vi attrahera rätt personal som i sin tur hittar rätt affärsutvecklare. Det gör också att vi kan se till att företagen får den hjälp de behöver med till exempel finansiell och juridisk rådgivning, säger hon.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar