Om femton år har vi genomfört tre strategier som har spelat en avgörande roll för vår framtida näringsliv.

CC BY Clearly Ambiguous
CC BY Clearly Ambiguous

År 2030 är Norden utan konkurrens när det gäller innovationsklimat  och bland de bästa i Europa. Det beror på tre medvetna strategier som genomförts under de senaste femton åren.

1. I Norden har man lyckats förvandla en hierarkisk, målstyrd och relativt monokulturell finansieringsstruktur till en som bygger på lokala kluster, en mångfald av perspektiv och många små itererande steg.

2. I Norden har man gått från att fokusera vissa teknik- eller investeringsområden till att utveckla egenskaperna hos komplexa innovationssystem.

3. I Norden har man aktivt skapat relationer med omvärlden som gör att input och feedback till utvecklingsprocesserna sker tidigare, med mycket fler infallsvinklar och med global påverkan redan från början.

Lyckas man med dessa tre strategier kommer man att vara långt före resten av världen. Helt enkelt för att de står och stampar just där vi står idag.

Lämna en kommentar