SVERIGE / LANDSTING: Inför ett glesbygdstillägg och få igång en ideologisk diskussion om skatteutjämningen, manar Kent Ögren (S), landstingsråd i Norrbotten. – Nu handlar debatten bara att korrigera parametrar. Vi måste resonera om grunden till att en utjämning behövs, säger han.  

Den sista april nästa år ska utredaren Björn Sundström och en parlamentariskt tillsatt kommitté presentera förslag om hur den kommunala skatteutjämningen bör förändras. Systemet har funnits i sin nuvarande form sedan 2005 och de politiska partierna står enade bakom tanken att medborgarna ska ha tillgång till likvärdiga välfärdstjänster oavsett var i landet de bor.
 
Men i praktiken har skatteutjämningen skapat stora motsättningar mellan landsbygd och storstad.
– Det är inte alls bra. Nu blir det en teknisk diskussion där vinnare och förlorare resonerar utifrån sina utgångspunkter. Istället borde vi gå tillbaka till grunderna och få igång en ideologisk diskussion, säger Kent Ögren, socialdemokratiskt landstingsråd i Norrbotten och tidigare kommunalråd i Jokkmokk.
 
Utjämningssystemets mål att skapa rättvisa förutsättningar för att bedriva välfärd har inte uppfyllts för Norrbotten och andra glesbygdslän, anser Kent Ögren. Med en åldrande befolkning och minskade skatteintäkter är äldreomsorgen det största orosmolnet.
– En liten kommun med dålig ekonomi kan inte sätta sina gamlingar på bussen och be någon annan ta hand om dem, säger han.
 
Tillägg för glesbygd
Kent Ögren önskar att kommittén kommer med förslag om att inrätta ett särskilt glesbygdstillägg till småkommuner i skogslänen, från Värmland och norrut. Samtidigt är han bekymrad över skatteutjämningssystemets komplexitet. Vrider man på en parameter är det svårt att veta vad som händer i andra ändar av systemet.
– Häruppe är det svårt för oss i landstinget att möta vårdbehovet långt ut i länet. Vi skulle behöva vrida på en avståndsparameter och få några hundralappar extra per 75-åring och äldre, säger Kent Ögren.
Landstinget i Västernorrland arbetar med framtidsscenarier – Norra Sverige 2025 – för att stå bättre rustade inför en ökad efterfrågan på välfärdstjänster samtidigt som skattebasen väntas krympa. Allt färre i arbete ska försörja
allt fler gamla med stigande vårdbehov.
– Skatteutjämningen är en av de viktigaste faktorerna för oss, säger landstingets utvecklingschef Christer Nylén. 
Så här i valtider är inte framtidsfrågor med en åldrande befolkning något som politikerna i regionen sätter högst på dagordningen, men Christer Nylén tror att politikerna kommer att bli mer benägna att ta tag i frågan efter valet.
– Just nu är det dödstyst i den offentliga debatten, noterar han.
 
Ökad skattekraft stärker
Regionförbundet Västerbotten har anlitat Centrum för regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå universitet för att få ett bra underlag till fortsatta diskussioner om bland annat den kommunala skatteutjämningen.
I en rapport som presenterades i juni framhöll CERUM bland annat att ökad skattekraft ger större oberoende av systemet. Västerbotten är ett län med relativt låga inkomster och ett ökat skatteunderlag borde ingå som ett uttryckligt mål i kommuners och landstings utvecklingsplaner.
Regionalpolitik och skatteutjämning bör hållas isär, var en annan slutsats i rapporten. Ett sätt att göra utjämningssystemet mindre komplicerat och kontroversiellt kan vara att plocka bort strukturbidraget och hantera det på ett annat sätt.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält
 
Fakta: Utjämningskommittén.08 gör en översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet som har funnits i sin nuvarande form sedan 2005. Under större delen av 1900-talet fick kommuner och landsting någon form av statligt bidrag för att utjämna skillnader i ekonomiska förutsättningar, men ett utjämningssystem i egentlig mening infördes först 1966. Större justeringar i systemet har under senare år skett 1993, 1996 och år 2005. De viktigaste delarna i dagens modell är inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen och strukturbidraget.
Direktiven till den aktuella översynen har nr 2008:110. Kommitténs huvudsekreterare är Björn Sundström
Lämna en kommentar