Över 100 personer från Sverige och Norge deltog i en nordisk konferens i Göteborg om regional utveckling. Konferensen lyfte frågor om hur regioner påverkas av EUs sammanhållningspolitik och den globala urbaniseringen.

På konferensen, berättar Knut Hjorth-Johansen, från KS (Kommunesektorens organisasjon), som var en av medarrangörerna, diskuterades det livligt om att vi måste koppla ihop våra nordiska städer i en större regional kontext. De flesta menade han, såg möjligheterna med ett större samarbete och viljan till samverkan var större än viljan att stå på egna ben.

Med en regionförstoring ges möjlighet för mindre regioner att bli uppkopplade, vilket de annars inte hade haft möjlighet till

forstätter Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø, som talade under rubriken ”8 millonersbyen, Drøm eller realitet”. I korridoren Oslo, Göteborg och Köpenhamn bor det 8 miljoner människor (av Nordens totalt 19 miljoner människor). Korridoren är en viktig förbindelseled till kontinenten och en inkörsport till ett annat tätbefolkat kluster, Hamburg-Köpenhamn.

P.G. Gyllenhammar drömde redan på 80-talet om en snabb och bred väg mellan Oslo och Köpenhamn. Han kallade det Skandlink och ansåg att det var nödvändigt för Volvos överlevnad som biltillverkare att det fanns en snabb och smidig länk till kontinenten. Idag pratas det inte så mycket om motorväg och produktförflyttning utan om höghastighetståg och flöden av humankapital.

Det är nödvändigt, för att kunna konkurrera i en global värld, att koppla ihop kunskap och kompetens på ett miljömässig sätt

säger Øyvind Michelsen. Vi lever i en rörlig värld där vi behöver ha en gemensam och integrerad arbetsmarknad. I korridoren Oslo-Köpenhamn finns inte mindre än 29 universitet, 260 000 studenter, 14 000 forskare och 22 inkubatorer. Även om kommunerna och även regionerna ibland konkurrerar om studenter, forskningscenter och innovationsförmåga så vinner vi på att gå samman och uppfattas som en storregion, fortsätter Øyvind Michelsen.

En förutsättning för regionförstoringen är järnväg, både för passagerare och för frakt. Med en höghastighetsförbindelse skulle det ta 3 timmar att färdas mellan Oslo och Köpenhamn.

– Realistiskt är det kanske möjligt att vi skulle kunna göra denna resa år 2025 säger Øyvind Michelsen. Om, tillägger han, vi får samordnade beslut av nationella myndigheter i Sverige, Danmark och Norge om en systematisk utveckling av ny och modern järnvägsinfrastruktur.

Diskussionerna kommer att fortsätta och en ny konferens planeras till hösten 2013.

Lämna en kommentar