NORDEN / ÖSTERSJÖN: Två svenska regioner, Västerbotten och Kalmar, har fått en formell förfrågan från EU-kommissionen om att utveckla en fungerande modell för flernivåstyrning för Östersjöstrategin.  

För drygt ett år sedan fick Östersjöregionen en egen strategi. Samtidigt pekade EU för första gången ut en hel makroregion för att nå sina övergripande målsättningar. Under samma höst började EU-kommissionen flagga för att styrningen av EU:s politik måste bli effektivare genom en bättre samordning av de beslut som fattas på alla samhällsnivåer. Denna utmaning, att få en fungerande flernivåstyrning, är viktig för att alla satsningar som redan sjösatts inom Östersjöstrategin ska ge förväntade resultat.
 
Ett trängande behov
Det var i samband med Östersjöstrategins årskonferens i Tallinn i Estland i oktober som politiska företrädare från Kalmar och Västerbotten tog upp behovet av en fungerande flernivåstyrning.
– Från EU-kommissionens sida så visste man om att vi hade starkt intresse i de här frågorna, säger Bernt Vedin, ansvarig för internationella frågor vid Regionförbundet Västerbotten.
Han menar att både Västerbotten och Kalmar lyckats peka på en rad goda erfarenheter på hemmaplan, exempelvis Västerbottens strategiska planering och Kalmars hantering av vattendirektiven, som övertygat EU-kommissionen om att det finns erfarenheter och idéer på det här området som borde tas tillvara.
 
Egna erfarenheter gav tyngd
Före årsmötet i Tallinn hade de två regionförbunden koordinerade sina insatser och aktivt lobbat för att få gehör för den här frågeställningen.
– Vi var båda överens om att arbetet hittills varit allt för centralstyrt och i det långa loppet kan vi inte fortsätta så, säger Håkan Brynielsson, regiondirektör för Regionförbundet i Kalmar.
– Det är inte så att vi underskattar departementen, men det är trots allt ett faktum att vi här i

regionen haft dagliga kontakterna med parters runt om Östersjön sedan 15 – 20 år tillbaka och vet vad som fungerar i praktiken.

 
Unikt erbjudande
När de båda regionförbunden väl lämnat sina förslag så dröjde det inte länge innan EU-kommissionen hörde av sig. Utan omsvep blev de båda regionförbunden tillfrågade av DG Regio om de tillsammans leda en ny så kallad horisontell åtgärd, vilket innebär att arbetet skulle beröra alla enskilda satsningar och prioriterade insatsområden inom strategin.
– Konkret så frågar de oss om vi kan tänka oss att peka ut vad som behöver göras, föreslå konkreta aktiviteter samt ta på oss ansvaret för att denna åtgärd blir en del av den reviderade handlingsplanen, säger Vedin som menar att ett sådant erbjudande får man ju inte varje dag.
 
Tajt tidsplan
Representanter från de två förbunden träffa svenska Näringsdepartementet den 23 november för att gå igenom vad som behöver göras. Tills dess förväntas de presentera kort vad de vill göra och formellt bekräfta att de ska leda arbetet. Den 13 december ska de två förbundens förslag läggas till Östersjöstrategins reviderade handlingsplan för 2011, i samband med EU:s högnivåmöte.
– Det här känns extra roligt eftersom man på Näringsdepartementet tycker vårt initiativ är jättebra, säger Bernt Vedin.
 
Vedin tycker att fler aktörer måste komma med på sikt. Han pekar bland annat ut Miljödepartementet, Boverket, Tillväxtverket och SIDA:s Östersjöenhet som strategiska partners.

 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar