SVERIGE/ ARBETSMARKNAD: I Uppsala län beräknas behovet inom servicebranschen motsvara 2000 nya jobb per år till 2020, enligt en färsk rapport från Regionförbundet Uppsala. Utmaningen är inte att hitta arbetskraft utan att hittar personer med rätt kompetens och framförallt med rätt egenskaper.
De nya jobben finns framförallt inom detalj- och partihandeln och i hotell- och restaurangbranschen, där medelåldern är låg och omsättningen hög. Det är två faktorer som i sig underlättar för unga att komma in på arbetsmarknaden.
Studien har gjorts inom projektet Kompetensforum Uppsala län. Kompetensforum är ett regionalt samarbete mellan arbetslivets aktörer och utbildningsanordnare i Uppsala län. Bakom verksamheten står Regionförbundet, Uppsala kommun, Östhammars kommun, Centrum för vuxnas lärande och Arbetsförmedlingen.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar