SVERIGE / ARBETSMARKNAD: – Situationen på arbetsmarknaden och vår framtida arbetskraftsförsörjning är en jättekomplex fråga, säger Anna Lindberg, som är involverad i arbetet med ett nyligen sjösatt regionalt utvecklingsprogram i Norrbotten. – Vi står inför en omfattande generationsväxling, där vi behöver nya ägare till företag som är viktiga för samhällsservicen och hantera kommande pensionsavgångar. Vi ser att det är svårt att hitta rätt kompetens, samtidigt som många arbetslösa inte får jobb. I Kiruna och Gällivare behövs nya bostäder men ingen bygger nytt. Anna Lindberg anser att de här frågorna hänger samman och inte går att lösa en i taget. Fler måste samarbeta mer och framförallt hitta nya sätt att lösa arbetskraftsförsörjningen – För vi blir faktiskt inte fler, säger hon och tillägger att någon ekonomisk kris blev det aldrig i Norrbotten utan att man i dag snarare har svårt att få tag i folk. Men i vilken ände ska ni börja för att kunna nysta upp hela denna komplexa problematik? – Förutom det nystartade projektet Regional kompetensförsörjning och generationsväxling som pekar på dessa viktiga frågor har vi under flera år arbetat långsiktigt med satsningen ”Attraktiv region”. Ambitionen är att kommunerna ska bli mer medvetna om vad man kommunicerar. Vi ser det som ett sätt att öka medvetenheten bland alla aktörer, privata, offentliga, statliga, ideella, om vilka tillgångar man sitter på och hur dessa kan bli till nytta för andra. Dessutom hjälper detta oss att hitta en tydlig gemensam riktning nu när vi ska uppgradera vår regionala utvecklingsprogram, säger Lindberg.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar