SVERIGE / ARBETSMARKNAD: Från och med den första januari i år kan den som söker jobb i annat land inom EU/ESS-området få ekonomisk hjälp med flytten via svenska Arbetsförmedlingen. Syftet med stödet är att underlätta för människor att ta jobb på annan ort och därmed öka rörligheten över nationsgränserna. Men det finns en hake – den som söker stödet måste vara arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen.   Läs mer:  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar