SVERIGE / ARBETSMARKNAD: Det statliga verket Trafikanalys har fått i uppdrag från regeringen att se över förutsättningarna för arbetspendling till Stockholm, Göteborg och Malmö inom en radie av cirka 15 mil. Regeringen vill se hur utbudet av kollektivtrafik och tillgången på infrastruktur ser ut i förhållande till var människor bor och var arbetsplatserna finns och var eventuella flaskhalsar uppstår. Trafikverket kommer att redovisa slutsatserna den 31 maj 2011.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar