SVERIGE / ARBETSMARKNAD: Förmågan att hantera osäkerhet och se möjligheter mitt i kaosartade sammanhang blir högintressant kompetens på den framtida arbetsmarknaden. Det tror i alla fall trendspanaren och framtidstänkaren Magnus Lindkvist som tycker sig se en rad skeenden och trender som just leder åt detta håll.
En sådan trend hänger samman med den tekniska utvecklingen. Den ständigt ökade specialiseringen genererar i sig själv nya jobb samtidigt som nya professioner dessutom dyker upp i skarvarna mellan etablerade yrkesgrupper. Den andra trenden är att teknikens utveckling kommer allt mer konkurrera ut mänsklig kompetens inom alla de områden där arbetsmomenten upprepas. 
– Tekniken göra helt enkelt jobbet mycket fortare än vad vi människor kan. Se bara på börshandeln där mikroprocessorer har pressat upp hastigheten för köp till mikrosekunder. Här finns inte längre någon plats för etiska reflektioner, säger Magnus Lindkvist.
Så när kommer då den mänskliga hjärnan till sin bästa rätt? När den skapar, är Lindkvist svar.
– Kreativitet är egentligen en form av kortslutning, och där är den mänskliga hjärnan fortfarande överlägsen datorerna, säger han.
Sedan tror trendspanaren Magnus Lindkvist att mänsklig empati på nytt blir en tillgång.
– Det kan låta lite flummigt men det handlar dels om att den service som ges måste ske med omtänksamhet. Snabba leveranser är inte allt. Den andra dimensionen handlar om att hjälpa människor med att se sin egen roll i den globala världen. Väldigt konkret så handlar det om hur vi utbildar och engagerar människor så att de upplever sig vara en del i ett större sammanhang.
Av samma skäl som han tidigare pekat ut teknikens landvinnigar som avgörande för hur villkoren på arbetsmarknaden stöps om så är han övertygad om att de etablerade utbildningsformerna får konkurrens i den stund som kreativiteten uppvärderas.
– Det finns en stor potential i de så kallade konstskolorna och konstfacken där musiker, konstnärer och andra skapande människor får sin grundläggande utbildning. Här sätter man ju kreativiteten i främsta rummet. Teorier och färdiga modeller kommer hela tiden i andra hand. Sådant stimulerar sådana förmågor som är viktiga i framtida kompetenser.
Telefonplan i Stockholm är enligt honom ett sammanhang där man redan i dag arbetar kreativt. Här har man valt att samla många olika slags verksamheter samlas under ett och samma tak.
– På de här platserna har man tagit över en kultur som mest liknar de danska kaosutbildningarna. Just bristen på organisering skapar ett visst kaos vilket föder en förmåga att göra något bra mitt i det som saknar strukturer. Detta är också en viktig förmåga framöver, säger Magnus Lindkvist.
 
NRU Norden: Per Holmström
 
 
 
 
 
 
Lämna en kommentar