SVERIGE / ARBETSMARKNAD: I den svenska långtidsutredningen föreslås att regeringen tydligare samlar ansvaret för arbetsmarknadspolitiken under Arbetsförmedlingen. I nuläget är det kommunerna som har ansvaret för dem som varit arbetslösa längre än tre månader och som får försörjningsstöd (socialbidrag). Med långtidsutredningens förslag så blir även denna grupp Arbetsförmedlingens ansvar, som ska kunna erbjuda denna grupp ett garantiprogram som är högre än socialbidraget. Överlag så dominerar knappast den regionala dimensionen långtidsutredningens avsnitt om situationen på arbetsmarknaden, något som utredaren Oskar Nordström Skans beklagar. – Jag hade gärna sett mer av den regionala dimensionen både i vårt underlag och i de rekommendationer vi ger, men som läget är nu så saknas underlag för både den typen av analys och därmed möjligheten att ge den typen av policyförslag. Det är tråkigt, säger han till Gränsbrytning. Läs mer om Långtidsutredningen 2011:

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar