SVERIGE / ARBETSMARKNAD: Västmanland, Örebro och Sörmland går nu samman i Mälardalen för att få till en gemensam yrkeshögskolemarknad. Bekymret har hittills varit att yrkeshögskolorna i den gemensamma regionen inte haft någon samordning eller struktur att tala om. Syftet med satsningen som koordineras av Mälardalens Handelskammare är framförallt att samla alla utbildningsanordnare och ge dem förutsättningar att enklare nå rätt personer på arbetsmarknaden och kunna matcha behoven bland arbetsgivarna.   NRU Norden: Per Holmström  

Lämna en kommentar