SVERIGE / ARBETSMARKNAD: I Uppsala har Landstinget, Arbetsförmedlingar, Försäkringskassan och länets åtta kommuner gått samman kring en gemensam uppgift: att ge hjälp till de som hamnat utanför sjukförsäkringssystemet. Satsningen, som fungerat som ett komplement till de ordinarie verksamheterna, går under namnet ”3.4.4” och har under 2010 lyckats fånga upp drygt 660 personer. Men det riktigt unika är, enligt Uppsala kommun, att de inblandade numera aktivt samarbetar. Satsningen har fungerat lite som ”en dörr in” för denna grupp och både de utförsäkrade och institutionerna har vunnit.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar