SVERIGE / DEMOKRATI: De fyra regionförbunden i Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping har gemensamt ansökt om och fått beviljat EU-medel från Socialfonden för att kunna öka EU-kunskapen bland sina politiker. Arbetet ska enligt regiondirektören i Kalmar påbörjas omgående. Efter en grundläggande inventering räknar man att utbildningen kommer omfatta 440 personer från länets kommuner och landsting. Poängen är att man ute i regionerna ska bli bättre rustade att gå in som aktiva parter i olika transnationella och europeiska samarbeten.   Källa: Nyhetsbrev nr 16 från regiondirektör Håkan Brynielsson vid Regionförbundet Kalmar   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar