SVERIGE / DEMOKRATI: den 15 maj hölls det ett extra val i Västra Götaland. Utfallet ändrade inte den rådande politiska ordningen utan medborgarna gav den sittande koalitionen med socialdemokraterna, miljöpartiet samt västerpartiet, sitt fortsatta stöd. Valet blev samtidigt en framgång för socialdemokraterna som ytterligare stärkte sitt grepp och fick nu tillsammans med de andra partierna sex ytterligare mandat till sammanlagt 73 mandat i fullmäktige. De tre partierna uppnår däremot ingen majoritet utan hamnar i ett minoritetsstyre. I sina vallöften gick Socialdemokraterna ut med en önskan om breda lösningar och en stabil utveckling av regionen. Miljöpartiet valde på sin kant att fokusera på en mer förebyggande hälsovård och bredare överenskommelser inom kollektivtrafiken.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar