SVERIGE / ENTREPRENÖRSKAP: Det finns ett tydligt mönster i företagens etableringar som verkar höra samman med den omgivande platsen. Finns det många nyföretagare i en kommun så är sannolikheten stor att en liknande situation växer fram i de kringliggande grannkommunerna. Det menar forskaren och ekonomie doktor Göran Thulin vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som presenterar sina senaste rön på Entreprenörskapsforumets webbplats. Detta samband går att påvisa rent statistiskt och etableringsfrekvensen på en plats är därför knappast någon slump. Thulin påpekar också i sin studie att nyföretagandet är ojämnt fördelat över landet och merparten av etableringar sker inom de tre storstadsregionerna.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar