SVERIGE / FORSKNING: Vad hände i kommunerna när finanskrisen slog till 2008? Fanns det en beredskap i ledningen? Hur hanterar kommuner företagsnedläggelser och andra bekymmersamma situationer? Frågor som dessa ska kunskaper sammanställas om. Det ska ett nationellt fristående kommunforskningsnätverk bli garant för.
Den 25 – 26 samlade man också drygt ett 60 tal kommunala företrädare från olika håll i landet. Där hölls ett tvådagars seminarium i Linköping för att tala om kommunala kriser och utmaningar utifrån idén om att forskning gör skillnad när den utgår ifrån vardagliga frågor och är med om att försöka hitta alternativa strategier.
– När jag avslutade konferensen så ställde jag en öppen fråga om det fanns intresse av en fortsättning och genast så höjde några kommunala företrädare upp sina händer och bad om att få bli arrangör för nästa års konferens, säger Leif Jonsson, docent och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings Universitet och flikar in:
– Dessutom kändes det väldigt skönt att vi som forskare kan samarbeta så bra. Sådant inger förtroende.
Men även deltagarna var nöjda. Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör i Eskilstuna tyckte det var extra intressant att forskarna tog upp organisations och styrningsfrågor utifrån hur kommunerna hanterat krissituationer.
– Det märktes att de här forskarna kunde kommunernas vardag och att de visste vad de ville och lät inte oss kommunrepresentanter bara få styra, säger han.
De fem fria forskningsinstitutionerna är Centrum för kommunstrategisk forskning (CKS) vid Linköpings Universitet, Kommunalekonomisk forskning (KEFU) vid Lunds universitet vid Lund, Kommunforskning i Västsverige (KFi) i Göteborg, Örebro Universitets kommunala forskarskola samt IKE vid Universitetet i Stockholm.

 

Länk till det nationella kommunforskningsnätverket: 
 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar