SVERIGE / FORSKNING: Hur hanterar kommuner olika besvärliga situationer? Den frågan har fått fem kommunforskningsinstitut att genomföra en portalstudie under 2010. Resultatet kommer presenteras och debatteras på en nationell konferens i Linköping den 25 – 26 november.
De fem kommunforskningsinstituten är Centrum för Kommunstrategiska Studier (CKS) vid Linköpings universitet, Forskarskolan för offentlig verksamhet i utveckling (FOVU) vid Örebro universitet, Institutet för kommunal ekonomi (IKE) vid Stockholms universitet, Kommunforskning i Västsverige (KFi) vid Göteborgs universitet samt Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) vid Lunds universitet. Programmet ska bidra till att kommunerna snabbare lär sig hantera besvärliga situationer på grund av ändrade ekonomiska förutsättningar, företagsnedläggelser, medborgaropinioner mm.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar