SVERIGE / HÅLLBAR UTVECKLING: – Så är det, nu är det klart att vi får förlängning i två år, säger Peter Örn, frontfigur i Delegationen för hållbara städer.
I nuläget väntar delegationen på de nya direktiven men ser redan nu att delegationen, med långt mindre resurser (30 miljoner per år) de kommande två åren, främst kommer att fungera som en arena för att sprida kunskap och erfarenheter.
– Beställningen och förväntningarna på oss från regeringen kommer nog i övrigt se ut som tidigare, säger Peter Örn.
Han tror att den sociala dimensionen kommer att få ökat utrymme framöver.
– Om det ska kunna ske en omställning värd namnet så måste den ytterst bygga på tillit och medverka till att välfärden för alla garanteras. Det handlar också om att skapa förutsättningar för en dialog med medborgarna, säger han.
 
Länk till den avslutande konferensen den 14 december: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar