SVERIGE / HÅLLBAR UTVECKLING: Utvecklingen av alternativa bränslen i de fyra svenska norrlandslänen går nu fort. Så fort att den kan bli avgörande för svenskarnas och även påverka övriga EU:s möjligheter att nå de uppsatta enerigmålen år 2020 och 2050.
Detta budskap kom från arrangörerna Processum, Bio4Energy, Solander Science Park och North Sweden European Office i samarbete med Sveriges Permanenta Representation till EU
under deras gemensamma seminarium: ”Energirevolutionen från norr som ska hjälpa Europa uppfylla sina klimatmål”. Genom seminariet ville man uppmärksamma kommissionärer, parlamentariker och övriga lobbyistgrupper på vad som faktiskt redan sker på det här området.
På seminariet fanns professor Stellan Marklund, programchef för forskningsprogrammet Bio4Energy som bland annat samarbetar med Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Lantbruksuniversitetet. Han passade på att under seminariet betona den enorma utvecklingspotentialen:
– Allt som idag kan göras från olja kan också göras från skogen!
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar